Predsjednica: Višnja Mihalić-Mikuljan

Dopredsjednica: Ivanka Vukas-Grdić

Članovi predsjedništva: Petar Banić, Milan Vukas, Marin Pintar

Broj članova udruge – 27