PODJELA KRUHA BRANITELJIMA NIŽEG SOCIJALNOG STATUSA

PODJELA KRUHA BRANITELJIMA NIŽEG SOCIJALNOG STATUSA

Podjela kruha – braniteljima nižeg socijalnog statusa u prostorijama dnevnog
boravka tri puta tjedno vrši se podjela kruha koji donira Interspar.