SVRHA OSNIVANJA I CILJ:
Dokumentacijsko memorijalni centar hrvatskih branitelja Damir Pintar osnovan sa svrhom okupljanja hrvatskih branitelja čiji je cilj prikupljanje građe iz Domovinskog rata, obilježavanje važnih datuma vezanih za Domovinski rat, izdavanje novina Hrvatski branitelj, brošura i knjiga o Domovinskom ratu, te prikupljanje fotografija poginulih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu na području Karlovačke županije.

PROGRAMI I AKTIVNOSTI UDRUGE:
– Dnevni boravak za branitelje i njihove obitelji
– Sat Domovinskog odgoja
– Prikupljanje građe o Domovinskom ratu
– Organizacija obilježavanja i sudjelovanje u obilježavanjima datuma
vezanih za Domovinski rat
– Izdavanje novina, brošura i knjiga o Domovinskom ratu
– Održavanje predavanja, tribina i projekcija s tematikom Domovinskog
rata