DOKUMENTACIJSKO MEMORIJALNI CENTAR
HRVATSKIH BRANITELJA „DAMIR PINTAR“

Adresa: Domobranska 21, Karlovac

OIB: 41144468716

IBAN: HR8524000081110208826

Tel: 047 613 095

Mob: 098 767 002

E-mail: info@dmchb-damirpintar.hr

    Radno vrijeme:
    Ponedjeljak –petak od 8-16 sati
    Dnevni boravak – od 9-13 sat